نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهداف استراتژیک شورا

« فصل اول: برنامه های راهبردی شرکت»

مشخصات عمومی شرکت: شرکت سهامی بیمه ایران در 15 آبان 1314 با سرمایه اولیه 20 میلیون ریال تأسیس و فعالیت‌ خود را آغاز نمود و از آنجاکه این نخستین شرکت بیمه ملی در کشور،خاورمیانه و غرب آسیا بود، در ابتداء با مخالفت شدید کمپانی‌های خارجی مواجه شد، ولی با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و به سرعت نقش خود را در بازار بیمه کشور تقویت کرد، بطوریکه در سال 1318 بیش از 75 درصد بازار بیمه کشور را دراختیار داشت و سهم کمپانی‌های خارجی و شرکت‌های داخلی بسیار ناچیز بوده است. شرکت سهامی بیمه ایران از همان سال‌های نخست به منظور توسعه عملیات بیمه‌گری به تشکیل شبکه نمایندگی و شعب در شهر‌های بزرگ مبادرت ورزید و در سال 1315 با 8 نمایندگی در شهر‌های رشت، تبریز، مشهد، همدان، اصفهان، اهواز، شیراز و بوشهر برنامه خود را آغاز نمود،‌ بطوریکه در حال حاضر بیمه ایران با6923 نمایندگی(6678 نماینده حقیقی و 245 نماینده حقوقی) و تعداد205شعبه، بزرگترین شبکه فروش صنعت بیمه را در اختیار دارد. ضمن اینکه دارای یک شرکت وابسته بنام شرکت ایران- انگلیس در لندن و حدود11 نمایندگی در کشورهای حوزه خلیج‌فارس می‌باشد. همانطور که اشاره شد این شرکت در سال 1314 با سرمایه 20 میلیون ریال تأسیس و طی سال‌های 1335، 1336، 1352، 1353، 1354، 1364، 1377، 1381 و 1382 نسبت به افزایش سرمایه اقدام نموده بطوریکه هم‌اکنون سرمایه شرکت بالغ بر 2000 میلیارد ریال می‌باشد. با توجه به نقش قدرت توانگری شرکت های بیمه در ایفای تعهدات ،بیمه ایران با سرمایه ها،ذخایر و اندوخته های خود ،بیشترین قدرت پذیرش ریسک را در کشور داراست و سقف نگهداری شرکت برای یک ریسک واحد و همچنین قبولی اتکایی در سال 1392 معادل 4،634،956،000،000 ریال می باشد. این سقف تعهد هر سال از سوی بیمه مرکزی اعلام می شود و توان و ظرفیت هر شرکت و درجه توانگری آنها معین می گردد.
برای دریافت فایل کامل برنامه استرتژیک شرکت سهامی بیمه ایران اینجا کلیک کنید.