نظرسنجی نظرسنجی

با سلام و خوشامدگویی به شما :

شورای بازاریابی شرکت سهامی بیمه ایران در نظر دارد از نظرات شما بیمه گزاران ، به منظور بهبود خدمت رسانی و رفع مشکلات در حوزه بازاریابی استفاده نماید.از آنجاییکه پاسخ های شما عزیزان ملاک بهبود خواهد بود،لذا خواهشمند است با پاسخ دقیق و واقعی خود مارا در این امر یاری کنید.مطمئن باشید نظرات شما به سمع و نظر مدیران بیمه ایران خواهد رسید و اطلاعات شما کاملا محرمانه خواهد بود.

دبیرکارگروه امورشعب

نام و نام خانوادگی : سیدمحمد میرمعینی

نوع استخدام: رسمی

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

نام واحد اجرایی: مدیریت امور شعب ونمایندگی های داخل کشور
شماره کارمندی 0000

تاریخ استخدام: 0000

رشته تحصیلی: مدیریت بیمه - نرم افزار
سیدمحمد میرمعینی
تخصص ویژه در رشته/بخش: 0000

سابقه فعالیت در بخش بازاریابی و اطلاع رسانی: 0000

تألیفات(مقاله/کتاب): 000000000

شماره تلفن تماس(مستقیم): 000000

شماره تلفن همراه برای مواقع اضطراری(در صورت امکان): 00000

 
شماره فکس: 00000

 
پست الکترونیک: m.mirmoeini@iraninsurance.ir