نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مشاور بازاریابی بازار

نام و نام خانوادگی : مصطفی محمدی پاشای گتابی

نوع استخدام: رسمی

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

نام واحد اجرایی: مجتمع خدمات بیمه ای بازار بزرگ تهران
شماره کارمندی 4481

تاریخ استخدام: 1376

رشته تحصیلی: مدیریت بیمه
مصطفی محمدی پاشای گتابی
تخصص ویژه در رشته/بخش: رییس اداره کل فنی(صدور) - عضوکمیته وصول مطالبات - دبیر کمیته نظام پیشنهادات مجتمع بازار - عضو شورای بازاریابی رشته آتش سوزی - رییس اداره خسارت مجتمع بازار در سالهای قبل - رییس اداره صدور مجتمع بازار در سالهای قبل - کارشناس اداره کل نظارت بر صدور مدیریت بیمه های مسئولیت در بدو استخدام

سابقه فعالیت در بخش بازاریابی و اطلاع رسانی: 5 سال

شماره تلفن تماس(مستقیم): 55570852

شماره فکس: 55630450

 
پست الکترونیک: mo.mohamadi@iraninsurance.ir