نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مشاور بازاریابی شعبه ممتاز 17 شهریور

نام و نام خانوادگی : نادر رحیمی

نوع استخدام: رسمی

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

شماره کارمندی 4433

نادر رحیمی
شماره تلفن تماس(مستقیم): 33136853

شماره فکس: 33136853