نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مشاور بازاریابی مجتمع تخصصی ولیعصر

نام و نام خانوادگی : ******* نجفی

نوع استخدام: رسمی

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

نام واحد اجرایی: مجتمع تخصصی ولیعصر
شماره کارمندی 11111111

تاریخ استخدام: *******

رشته تحصیلی: *******
تخصص ویژه در رشته/بخش: *******

سابقه فعالیت در بخش بازاریابی و اطلاع رسانی: ******

تألیفات(مقاله/کتاب): ********

شماره تلفن تماس(مستقیم): 121212121

شماره تلفن همراه برای مواقع اضطراری(در صورت امکان): 12121212

 
شماره فکس: 121212121

 
پست الکترونیک: 121212121