نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مشاور بازاریابی کردستان

نام و نام خانوادگی : عدنان پیرصاحب

نوع استخدام: رسمی

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

نام واحد اجرایی: استان کردستان
شماره کارمندی 4669

تاریخ استخدام: 02/08/1378

رشته تحصیلی: علوم اقتصادی گرایش بازرگانی
عدنان پیرصاحب
تخصص ویژه در رشته/بخش: صدور بیمه های اموال،مسئولیت و اشخاص

سابقه فعالیت در بخش بازاریابی و اطلاع رسانی: 11 سال

شماره تلفن تماس(مستقیم): 3240881-0871

شماره فکس: 3240880-0871