نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مشاور بازاریابی یزد

نام و نام خانوادگی : مهدی علی احمدی بیداخویدی

نوع استخدام: رسمی

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

نام واحد اجرایی: استان یزد
شماره کارمندی 4940

مهدی علی احمدی بیداخویدی
تخصص ویژه در رشته/بخش: 1ـ عضویت درشورای بازاریابی استان 2ـ مسئول صدور و فروش بیمه نامه های زندگی

شماره تلفن تماس(مستقیم): 03535234232

شماره تلفن همراه برای مواقع اضطراری(در صورت امکان): 09131561768

 
شماره فکس: 03535234209